Prinsessgardiner

Sponsrade länkar

Prinsessgardiner förekommer nästan uteslutande i flickrum. Denna gardintyp brukar uppskattas av flickor i åldersintervallet 5-12 år – när flickorna sedan kommer upp i tonåren brukar prinsessmotivet däremot bli mindre uppskattat.

Prinsessgardiner
Prinsessgardiner pryds vanligtvis med sagoprinsessor, men de kan även helt sakna motiv.

Sponsrade länkar

Prinsessgardiner är i regel rosa långgardiner med prinsessmotiv – alltifrån utvalda sagoprinsessor till mera allmänna prinsessmotiv förekommer. Prinsessgardiner med koppling till speciella berättelser eller filmer är vanligtvis dyrare än mera obundna prinsessmotiv; detta med anledning av att gardintillverkaren måste betala en avgift till filmbolaget om särskilda filmmotiv trycks på gardinerna.

Prinsessgardiner – passé i genustider

I början av 2000-talet – i kölvattnet av feminismens och genusforskningens landvinningar i samhällsdebatten – upplevdes prinsessmotivet på gardiner som aningen passé. Det ansågs inte längre tidsenligt att skilja på pojk- och flickmotiv. Under senare år har prinsessgardinerna åter blivit mera acceptabla, trots att de fortfarande väcker tankar och känslor i den offentliga debatten. De mest inbitna genusförespråkarna kan dock trösta sig med att flickorna själva brukar tröttna på prinsessmotiven i samband med att de utvecklas till tonåringar – då byts prinsessgardinerna vanligtvis ut mot mera neutrala gardiner.

Prinsessgardiner – priser

Priset på ett set färdiga prinsessgardiner är ungefär detsamma som för övriga gardinset, ca en tredjedel högre om motivet är taget ur en tecknad film eller känd saga. I skrivande stund kan prinsessgardiner köpas förmånligt på t.ex. Jysk.